top of page
319553210_3311122002509603_2748653590848753315_n.png
aalbaek_2015_foto_lasse_loendahl_henriksen-9_m.jpg

Lyngsted Landskab er en moderne tegnestue, der vil skabe unikke by-, landskabs- og haverum. Vi udfører opgaver for både private, offentlige, boligselskaber og erhvervskunder.

Skabelsen af et uderum – i byen og på landet – er et samspil af æstetik og funktion. Et velfungerende, smukt uderum har en enorm rekreativ og fællesskabsskabende værdi. Det er vigtigt for os, at skabe de bedste rum i samarbejde med de kommende brugere.

Verden bliver mere og mere urban samtidig med, at klimaforandringer udfordrer vores måde at tænke byindretning. Vi vil gerne være med til at nedbryde den traditionelle modsætning mellem natur og kultur; at tænke naturen ind i byen og haven. I en grøn by er luften renere, der er færre varmeøer, større biodiversitet og færre problemer med de øgede regnvandsmængder.

Tegnestuen har mange kompetencer indenfor bæredygtigt og grønt design bla. Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Det forsøger vi at indarbejde i alle opgaver, hvor det er relevant.

Projekter
 

Ydelser

HAVEBESØG
  • Inspiration, rådgivning og gode råd på stedet til den allerede anlagte have.

  • Havebesøget kan fx omhandle beskæring, planteforslag og feed back på kundens konkrete haveideer og tanker.

pris fra 3.700,- inkl moms eks. kørsel efter statens takster alt efter opgavens kompleksitet og havens størrelse.

HAVEPLAN - DETALJERET

En haveplan, som er mere detaljeret end skitsen, er med til at sikre et godt resultat med indretning af haven. Med en haveplan i hånden har du et godt grundlag for indhentning af pris hos en anlægsgartner ligesom du selv kan arbejde ud fra planen. Ved at få udarbejdet en haveplan minimeres risikoen for fejldisponeringer og uheldige indkøb. Du får udarbejdet en farvelagt haveplan med detaljeret planteliste og belægningsløsninger. Alle planter i planen er placeret og beskrevet med både antal og deres latinske og danske navne. En belægningsplan med angivelse af flisetype og -mønstre kan indgå. Der udarbejdes løsninger på eventuelle niveauforskelle med trapper, skråninger og støttemure og materialerne beskrives.

Pris 11.300 - 20.000,- inkl. moms og kørsel. Der gives en fast pris, som afhænger af det vurderede timeforbrug. Opgaven er mere tidskærvende, hvis haven er meget stor, har komplicerede terrænforhold eller ønsker til indretningen af havens elementer er meget omfattende.

HAVEPLAN - ENKEL

En haveskitse er et praktisk redskab, når man vil i gang med at omlægge sin have eller man skal lave en helt ny. Ved en havevandring gennemgås muligheder og ønsker. Besøget munder ud i en haveplan. Den kan indeholde placering af terrasse, stier og type af belægning. Bedene formgives og placeringen af drivhus, træer og andre elementer i haven angives. Skitsen får haven til at hænge sammen i form og indhold og tager stilling til det overordnede plantevalg.

  • Skriftlig beskrivelse af havens hovedidé

  • Plantegning udarbejdet på baggrund af din opmåling, der viser mit forslag til havens udformning og indretning

  • Ideer til beplantning, belægning og inventar

Pris fra 7.800,- inkl. moms eks. kørsel efter statens takster alt efter opgavens kompleksitet og havens størrelse.

bottom of page