ERHVERV

                PRIVATE HAVER

                KIRKEGÅRDE

BOLIGFORENINGER

Tegnestuen har specialiseret sig i at rådgive boligforeninger, der skal have renoveret deres udeområder eller have etableret helt nye. Ydelserne, der tilbydes ved projektering af et nyt gårdanlæg, kan beskrives som følgende:

SKITSEPROJEKT
 • Skriftlig beskrivelse af gårdanlæggets hovedidé
 • Plantegning, der viser mit forslag til anlæggets udformning og indretning
 • Placering af havens funktioner og elementer
 • Forslag til belægninger og bede
 • Planteforslag

Skitseprojektet kan også indeholde præsentationsmateriale til brug ved fx generalforsamling. Det kan være en planche, Powerpointpræsentation, 3D tegning el.lign.

UDBUDSMATERIALE
 • Tegningsmateriale
 • Beskrivelser af alle arbejder
 • Tilbudsliste
 • Indhentning af tilbud
 • Kan også indeholde kontrahering med valgte entreprenører
TILSYN
 • Opstartsmøde
 • Rådgivning af entreprenører gennem hele anlægsperioden
 • Tilsyn på byggepladsen
 • Byggemøder
 • Evt. tidsplaner, som udføres i samarbejde med valgte entreprenører

Hele pakken koster oftest 8-10% af anlægssummen alt efter kundens ønsker og opgavens kompleksitet. Mange vælger i første omgang at få udført et skitseprojekt, som så efterfølgende kan videreføres. Jeg kan være behjælpelig med at lave et prisestimat, som kan en idé om anlægsprisen. Et estimat er en rettesnor og ikke en endelig pris. Priserne kan svinge meget efter årstid og hvor travlt der generelt er i branchen.

Prisen for udførelsen af et skitseprojekt aftales når opgavens omfang kendes.