ERHVERV

                PRIVATE HAVER

                KIRKEGÅRDE

ERHVERV

Tegnestuen har stor erfaring i at rådgive omkring udearealer ved erhvervsbyggeri. Det gælder både produktionsarealer og domiciler. Ydelserne, der tilbydes ved projektering af et nyt anlæg, kan beskrives som følgende:

Skitseprojekt
 • Skriftlig beskrivelse af anlæggets hovedidé
 • Plantegning, der viser mit forslag til anlæggets udformning og indretning
 • Placering af anlæggets funktioner og elementer
 • Forslag til belægninger og bede
 • Planteforslag

Skitseprojektet kan også indeholde præsentationsmateriale. Det kan være en planche, Powerpointpræsentation, 3D tegning el.lign.

Udbudsmateriale
 • Tegningsmateriale
 • Beskrivelser af alle arbejder
 • Tilbudsliste
 • Indhentning af tilbud
 • Kan også indeholde kontrahering med valgte entreprenører
Tilsyn
 • Opstartsmøde
 • Rådgivning af entreprenører gennem hele anlægsperioden
 • Tilsyn på byggepladsen
 • Byggemøder
 • Evt. tidsplaner, som udføres i samarbejde med valgte entreprenører

Hele pakken koster oftest 8-10% af anlægssummen alt efter kundens ønsker og opgavens kompleksitet. Mange vælger i første omgang at få udført et skitseprojekt, som så efterfølgende kan videreføres. Jeg kan være behjælpelig med at lave et prisestimat, som kan en idé om anlægsprisen. Et estimat er en rettesnor og ikke en endelig pris. Priserne kan svinge meget efter årstid og hvor travlt der generelt er i branchen.

Prisen for udførelsen af et skitseprojekt aftales når opgavens omfang kendes.

Det nyanlagte gårdanlæg hos Ingleby Farms & Forests