top of page

Erhverv

Ingleby Farms and Forests

STED: Vallø

TYPE: Gårdmiljø

BYGHERRE: Ingleby Farms and forests

ÅR: 2022

lnglebyFarms & Forests har i forbindelse med udbygningen af deres domicil fået tegnet et nyt gårdmiljø. Gårdrummet skal både bruges til ophold og møder og falder med sine grønne, vilde oaser godt i tråd med firmaets bæredygtige koncept.

Belægningerne er bornholmskgranit og beplantningen selvfølgelig hjemmehørende træer, buske, løg og stauder. Hele gårdrummet gennemskæres af et smalt bassin, med naturlig rensning. 

Junckerhaven har udført arbejdet.

Udvalgte planter:

Crataegus monogyna, hvidtjørn

Sorbus intermedia 'Browers', Selje-Røn

Viburnum opulus, Kalkved 

Malus sylvestris, skovæble

Pinus sylvestris, skovfyr

Prunus padus, Alm. hæg 

Filipendula ulmaria, Mjødurt

Eupatorium cannabinum, Hjortetrøst

Achillea millefolium, Røllike

Gálium odorátum, Skovmærke

Polypodium vulgare, Engelsød

Myosotis, forglemmigej

Ingleby, sct. hans kl 12.jpg
ingleby.jpg

Skyggediagram, gårdhave

Gårdhave lige efter etablering

Afatek Research Center

STED: 2300 København S

TYPE: Udenomsarealer

BYGHERRE: Afatek Research Center

ÅR: 2015

Afatek Research Center udvinder de tiloversblevne værdi fulde materialer fra kraftvarmeværkernes slagger. Beliggende på et øde og forblæst sted, var det ønsket at skabe en lille oase med stedkarakter. Store beton-byggeklodser, som også er anvendt omkring deres forskellige slutprodukter, er brugt som store beskyttende elementer. Blomstrende paradisæbler liver op i det industrielle område.

Afatek 14.jpg
Afatek 16_565x415.jpg
bottom of page