ERHVERV

                PRIVATE HAVER

                KIRKEGÅRDE

STED: Roskilde

BYGHERRE: AB Vestervang

TYPE: Renovering af 6 gårdrum

ÅR: 2020 (endnu ikke udført)

Vestervang

Tegnestuen har tegnet nye udearealer til en boligforening i Roskilde. Foreningen består af 6 gårdrum, som skal bruges til leg, parkering og ophold. Gårdrummene indrettes med stiforløb over de store plæner. Man kan gå hele vejen gennem gården eller tage ophold i de nedsænkede rum, somer indrettet som siddepladser, grillområder eller legepladser. Grønne øer med træer og “vild” bevoksning mange bede og hække giver skygge og levesteder til fugle og insekter