ERHVERV

                PRIVATE HAVER

                KIRKEGÅRDE

STED: Slaglille

BYGHERRE: Slaglille menighedsråd

TYPE: Kirkegård

ÅR: 2020-22

Slaglille Kirke

Slaglille Kirke er en landsbykirke beliggende mellem Ringsted og Sorø.

Store dele af kirkegården er præget af gravsteder med tujahække, enkelte store linde og en del stedsegrønne buske samt storeområder med perlegrus.

Meninghedsrådetsønske er at få en grønnere kirkegård med rum til samtale, fordybelse og sorg.

Slaglille kirke skal have nedlagt nogle af sine mange tomme grave. Kirkegården skal gøres

mere grøn og indbydende. Ældre og gangbesværede skal være trygge ved at komme på kirkegården og ikke være bange for at falde eller gå ind i noget.

Kirkens brugere skal have lyst til at komme på kirkegården• måske bare for at gå en tur eller sidde og drikke en kop kaffe.

Forhåbentlig har de også lyst til at blive begravet eller bisat herfra, når den tid kommer.

Staudebed med urnegrave

Der er et stort ønske om at få mere grønt og flere farver på kirkegården. Det store staude/græsbed har en klippet sti igennem og gravsten placeret langs stienuden synlige overgange mellem de enkelte sten.

Langs muren, hvor der i dag er perlegrusbelægning etableres et nyt bed med urnegrave i græs.

Ankomstplads med siddeområde

Der har længe manglet en pladsdannelse på kirkegården, hvor man kan samles efter gudstjenesten, ved bryllupper, begravelser og konfirmationer.I forbindelse med ankomstpladsen er placeret en lille opholdsplads med borde og stole. Pladsen er omkranset af hække, så man kansidde uforstyrret.

Lund

På det vestlige område lige ved indgangen er der stort set ingen grave i brug. Her er det oplagt at lave et lidt mere vildt område – en lund med blomstrende kirsebær på en bund af bunddækkende stauder eller græsser.