ERHVERV

                PRIVATE HAVER

                KIRKEGÅRDE

STED: Vallø

BYGHERRE: Ingleby

TYPE: Gårdmiljø

ÅR: 2020

INGLEBY FARMS & FORESTS

lngleby Farms & Forests har i forbindelse med udbygningen af deres domicil fået tegnet et nyt gårdmiljø. Gårdrummet skal både bruges til ophold og møder og falder med sine grønne, vilde oaser godt i tråd med firmaets bæredygtigekoncept.

Belægningerne er granit og beplantningen selvfølgelig hjemmehørende træer, buske, løg og stauder. Hele gårdrummet gennemskæres af et smalt bassin, med naturlig rensning. Junckerhaven har udført arbejdet. Før og efter -billeder herunder

STED: København

BYGHERRE: Afatek

TYPE: Forplads

ÅR: 2015

AFATEK RESEARCH CENTER

Afatek Research Center udvinder de tiloversblevne værdifulde materialer fra kraftvarmeværkernes slagger. Beliggende på et øde og forblæst sted, var det ønsket at skabe en lille oase med stedkarakter. Store betonbyggeklodser, som også er anvendt omkring deres forskellige slutprodukter, er brugt som store beskyttende elementer. Blomstrende paradisæbler liver op i det industrielle område.