ERHVERV

                PRIVATE HAVER

                KIRKEGÅRDE

PRIVATE HAVER
HAVEBESØG
  • Inspiration, rådgivning og gode råd på stedet til den allerede anlagte have.

  • Havebesøget kan fx omhandle beskæring, planteforslag og feed back på kundens konkrete haveideer og tanker.

pris fra 3.700,- inkl moms eks. kørsel efter statens takster alt efter opgavens kompleksitet og havens størrelse.

HAVEPLAN – ENKEL

En haveskitse er et praktisk redskab, når man vil i gang med at omlægge sin have eller man skal lave en helt ny. Ved en havevandring gennemgås muligheder og ønsker. Besøget munder ud i en haveplan. Den kan indeholde placering af terrasse, stier og type af belægning. Bedene formgives og placeringen af drivhus, træer og andre elementer i haven angives. Skitsen får haven til at hænge sammen i form og indhold og tager stilling til det overordnede plantevalg.

  • Skriftlig beskrivelse af havens hovedidé

  • Plantegning udarbejdet på baggrund af din opmåling, der viser mit forslag til havens udformning og indretning

  • Ideer til beplantning, belægning og inventar

Pris fra 7.800,- inkl. moms eks. kørsel efter statens takster alt efter opgavens kompleksitet og havens størrelse.

HAVEPLAN – DETALJERET

En haveplan, som er mere detaljeret end skitsen, er med til at sikre et godt resultat med indretning af haven. Med en haveplan i hånden har du et godt grundlag for indhentning af pris hos en anlægsgartner ligesom du selv kan arbejde ud fra planen. Ved at få udarbejdet en haveplan minimeres risikoen for fejldisponeringer og uheldige indkøb. Du får udarbejdet en farvelagt haveplan med detaljeret planteliste og belægningsløsninger. Alle planter i planen er placeret og beskrevet med både antal og deres latinske og danske navne. En belægningsplan med angivelse af flisetype og -mønstre kan indgå. Der udarbejdes løsninger på eventuelle niveauforskelle med trapper, skråninger og støttemure og materialerne beskrives.

Pris 11.300 – 20.000,- inkl. moms og kørsel. Der gives en fast pris, som afhænger af det vurderede timeforbrug. Opgaven er mere tidskærvende, hvis haven er meget stor, har komplicerede terrænforhold eller ønsker til indretningen af havens elementer er meget omfattende.

  • Skriftlig beskrivelse af havens hovedidé
  • Plantegning udarbejdet på baggrund af din opmåling, der viser mit forslag til havens udformning og indretning
  • Placering af havens funktioner og elementer
  • Forslag til belægninger og bede
  • Plateliste med skrivelse af planter, antal og planteafstande
3D TEGNING

Til haveplanerne kan tilkøbes 3D-tegninger, der viser havens forskellige rum. En 3D tegning koster 3000,- inkl. moms og viser haven fra 3-6 forskellige vinkler.

 Lyngsted Landskab giver 10 % rabat på ovennævnte priser til medlemmer af Haveselskabet.  Rabatten omfatter dog ikke kørsel, som vil blive afregnet efter statens takster.